Sport pro všechny

Činnost odboru Sport pro všechny (SPV) navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků. Čerpáme z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Ze zahraničních zkušeností je nám blízké západoevropské pojetí sportu pro všechny, včetně fitness-wellness.

  • Náš odbor SPV je členem České asociace sportu pro všechny. ČASPV má v současné době šedesát tisíc registrovaných členů a přes 40 tisíc členů ve sdružených právních subjektech. Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí "Pohyb je život", zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního člověka.
  • Co chápeme pod pojmem "sport pro všechny"? Nepohybujeme se na hranici lidských možností, vítězství v soutěžích nepovyšujeme nad zdraví. Naším cílem je, prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, získat a udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. Proto musí být naše pohybová aktivita přiměřeně náročná, aby se mladý organismus rozvíjel a u starších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.
  • Našim členům nabízíme pestrý výběr účinných pohybových aktivit: např. všeobecnou gymnastiku, aerobik, rytmickou gymnastiku, zdravotní tělesnou výchovu, cvičení pro seniory, badminton, psychomotoriku, cvičení předškolních dětí a cvičení rodičů s dětmi.

Naše oddíly

Cvičení rodičů a dětí

Cvičení pro děti od 2 let a jejich doprovod je vedeno hravou formou a rozvíjí v dětech jejich přirozené pohybové schopnosti.

Cvičení předškolních dětí

Děti, které již zvládnou cvičit samy, si postupně osvojí základy sportovní gymnastiky, atletiky a míčových her. Kromě toho se naučí spoustu nových her, zasoutěží si a užijí si legraci se stejně starými kamarády.

Cvičení pro ženy

Máš-li špíčky, obuj cvičky! Zlepšíte kondici, shodíte nějaké to kilo a hlavně získáte dobrou náladu. Čeká Vás např. aerobic, dance step, zumba či cvičení s fitbally i overbally, vše pod vedením našich zkušených instruktorek.

Badminton

Vezmi si raketu a kamaráda/kamarádku a přijď si zahrát badminton. Rychlost hry si přizpůsobíte své kondici – po čase to půjde lépe – vždyť hrát se dá v každém věku!

Zdravotní cvičení

Kdo se necítí na aerobic a bolí ho třeba záda, může si vybrat cvičení, které ve vás vypěstuje správné pohybové návyky, protáhne přetížené svaly a posílí ty ochablé. Zdravotní cvičení je vedeno v mírném tempu při relaxační hudbě.

Cvičení seniorek a seniorů

Na všechny bolesti i starosti se nejlépe zapomene při cvičení v partě našich věčně mladých seniorek.

Veřejně přístupné sportovně relaxační aktivity

Kromě standardních cvičebních hodin pořádáme nejen pro naše členy, ale i pro všechny příznivce zdravého pohybu veřejně přístupné aktivity. Dlouhou tradici má zejména akce pro děti s názvem „Cesta Šárkou za …“. Každý rok je tematicky jinak zaměřená – v posledních letech to byla např. procházka za mamuty, za loupežníky, za skřítky apod. Děti a jejich rodiče se projdou v přírodě; jejich procházka je zpestřena řadou soutěží a tradičních i netradičních sportovních disciplín – např. šplh do korun stromů, běh v pytlích, hod na cíl, chůze ve výšce „slackline“. Na závěr si všichni účastníci opečou buřtíky a těší se na další ročník. Počet účastníků rok od roku roste, v loňském roce přesáhl stovku dětí. A když k tomu připočteme ještě rodiče, tak je to pro organizátorky = cvičitelky opravdu zápřah.

Další dlouholetou akcí – opět pro děti – je karneval v tělocvičně. Na karnevalu se nejen tančí a zpívá, ale hlavně jsou pro děti i jejich rodiče připraveny sportovní disciplíny. Soutěží se např. v překážkovém běhu s dítětem v náruči, hodu míčem na cíl, dřepech na balančních podložkách apod. Na děti čeká „opičí dráha“, kde si vyzkouší svou obratnost a rychlost.

Mezi další veřejně přístupné akce patří „Mámo, táto, pojď s námi do tělocvičny!“ Tato akce slouží hlavně jako náborová – v tělocvičně se děti seznámí s tím, jak se cvičí v našich oddílech. Za pomoci svých rodičů si nejen zacvičí, ale hlavně si užijí spoustu zábavy.

Novou tradici si získává akce pro starší cvičence „Procházka Šárkou“, ať již s hůlkami nordic-walking nebo bez nich. Kromě procházky si účastníci mohou zasoutěžit a pobavit se s tradiční hrou vikingů „mollky“ nebo pétanque. Procházka je zakončena společným posezením, povídáním a opékáním buřtíků.

Infopanel

Kontakt

SK Aritma Praha
Nad Lávkou 5
160 00 Praha 6 - Vokovice

Tel.: +420 235 358 551-2,
Rezervace sportovišť a ubytování:
+420 725 956 456, +420 235 358 551
E-mail:

Camp Džbán Camp Džbán